top of page

【伸展治療】4個利用走廊門框可以做嘅肩頸腰背伸展拉筋動作


【伸展治療】4個利用走廊門框可以做嘅肩頸腰背伸展拉筋動作 - 只需利用門框或走廊空間,您就可以伸展通常係您起身時最緊繃僵硬嘅身體部位。這些伸展拉筋動作只需幾分鐘, 就可以幫你有輕鬆嘅 一日!


----------------------------------------


🌟 伸展治療 拉筋 Stretch Therapy 👉 https://zh.czonv.com/stretchtherapy​


​🌟 伸展治療壓力痛症舒緩系列 👉 https://zh.czonv.com/pprr


🌟 更多教學 More..

43 次查看0 則留言

Comments


bottom of page