top of page

【伸展治療】WFH 伸展運動 - 解決頸梗膊痛腰背痛!


【伸展治療】坐得多好容易會覺得肩頸攰,腰酸背痛,今次同大家分享4個好容易做嘅伸展拉筋運動動作,只要一張櫈同書枱, 就可以解決肩頸+腰背痠痛問題, Work From Home 坐耐左都無問題啦!


----------------------------------------

🌟 更多教學...


👉 https://www.czonv.com/blog

👉 https://instagram.com/czonv​


CZON | https://www.czonv.com/​


18 次查看0 則留言

Comments


bottom of page