top of page
  • czonwong

【伸展治療】 喺屋企做嘢成日坐? 4個伸展趕走頸緊膊痛!


【伸展治療】辦公室5分鐘伸展,4個動作改善肩頸背痛! 成日對住部電腦或者用手機, 好容易令到上身繃緊, 呢個教學會有一啲幫你打開上身嘅拉筋動作 , 有助舒緩長期積聚落嚟嘅壓力!


----------------------------------------


🌟 伸展治療 拉筋 Stretch Therapy 👉 https://zh.czonv.com/stretchtherapy​


​🌟 伸展治療壓力痛症舒緩系列 👉 https://zh.czonv.com/pprr


🌟 更多教學 More..

19 次查看0 則留言

Comments


bottom of page