top of page

【伸展治療】告別又腫又硬嘅小腿? 大家可以試試呢6組伸展治療動作!


【伸展治療】


【U Magazine 健康放題】夏天最適合出外活動好似跑步、行山,不過大家可能已經有一段時間沒有活動,肌肉欠缺運動,小腿好容易出現浮腫甚至腫硬,伸展治療導師Czon今日教大家的動作,既可以當作運動前的熱身,亦可以是運動後的紓緩,大家快啲跟住學啦!


(Credit: U Magazine)


----------------------------------------


【伸展治療】Stretch Therapy™ 網上課程


無限次 /無期限 瀏覽 $288-$488----------------------------------------


87 次查看0 則留言

Comments


bottom of page