top of page

超簡單頸腰拉筯伸展動作 解決頸梗腰背痠痛


坐得多好容易會覺得頸梗+腰酸背痛,尤其係頸後同下背好似拉住拉住咁,今次同大家分享一個好容易做嘅伸展運動動作,解決頸攰+腰背痠痛,臨瞓前喺床上邊做拉筋都可以,等你可以瞓得好啲!

10 views0 comments

Comments


bottom of page